Bij verhuren of verkopen van woonentiteiten

Energiedeskundige type A, B, C

EPB verslaggever Vlaams Gewest

Certificateur EPB Residentieel - Kantoren

EPB Adviseur Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Veiligheidscoördinator niveau A

 

U bent eigenaar van een woning met een oppervlakte van meer dan 500 m². Als dit pand gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u van plan bent het goed te verkopen of te verhuren, moet u een EPB-certificaat (energieprestaties van gebouwen) laten opstellen.

 

Sinds 2011 moet u over een EPB-certificaat beschikken van zodra het goed op de markt wordt gebracht. Dankzij het certificaat kunnen kandidaat-kopers of -huurders de energieprestaties van de beschikbare panden op de markt vergelijken.

 

Om die vergelijking mogelijk te maken, moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren:

 

- De reglementering van het EPB-certificaat in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, …) melding maken van de energieklasse (van A tot G) en de CO2-uitstoot die op het EPB-certificaat vermeld staan.

- Op eenvoudig verzoek kopieën van het EPB-certificaat aan de kandidaat-kopers of -huurders bezorgen.

 

Bij verkoop moet de eigenaar het EPB-certificaat van het verkochte goed bij de ondertekening van de authentieke akte aan de nieuwe eigenaar bezorgen. Bij een openbare verkoop wordt het EPB-certificaat bij het bestek gevoegd. Bij verhuur moet de eigenaar in de huurovereenkomst melding maken van de energieklasse, de CO2-uitstoot en de verklaring dat de huurder een kopie van het EPB-certificaat heeft ontvangen.

 

Er werden maatregelen ingevoerd om te controleren op de aanwezigheid van de EPB-gegevens in advertenties en de correcte overdracht van EPB-certificaten bij het opmaken van de akte. Eigenaars die geen rekening houden met de verplichting een EPB-certificaat voor te leggen, kunnen een strafrechtelijke sanctie oplopen die kan worden omgezet in een administratieve geldboete die door Leefmilieu Brussel wordt geïnd.

BVBA Advice For All

Contact:

 

Ing. Olivier Lemoine

 

Komvest 40F/201

8000 Brugge

 

gsm: 0497 439 283

mail: olivier@adviceforall.be

 

BE 0631.914.418

Copyright © All Rights Reserved.