Veiligheidscoördinatie

Energiedeskundige type A, B, C

EPB verslaggever Vlaams Gewest

Certificateur EPB Residentieel - Kantoren

EPB Adviseur Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Veiligheidscoördinator niveau A

 

De wetgeving rond de aanstelling van een veiligheidscoördinator vindt men terug in:

 

de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.

 

Wanneer moet er een veiligheidscoördinatie zijn?

 

Voor bouwwerken die uitgevoerd worden door minstens twee verschillende aannemers (tegelijk of achtereenvolgens), moet een veiligheidscoördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aangesteld worden.

 

De veiligheidscoördinator-ontwerp en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking kunnen aan éénzelfde kandidaat toegewezen worden.

 

Tijdstip van aanstelling

 

Het is aangewezen om de studieopdrachten voor het opstellen van een ontwerp en de opdracht van de veiligheidscoördinator, gelijktijdig te starten om reden dat de veiligheidscoördinator reeds in de studiefase moet aangesteld worden.

 

Voor welke werken een veiligheidscoördinator aanstellen?

 

Een veiligheidscoördinator wordt aangesteld voor bouwwerken vermeld in artikel 2 van het KB van 25 januari 2001 en waarvan de werken uitgevoerd worden door ten minste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

 

Voor bouwwerken met een oppervlakte < 500 m² is er een versoepeling voorzien (artikel 4 van het KB van 25 januari 2001).

 

Voor werken uitgevoerd door één enkele aannemer moet er geen veiligheidscoördinator aangesteld worden, maar wordt er verwezen naar artikelen 41 tot en met 43.

 

Hoe een veiligheidscoördinator aanstellen?

 

De aanstelling van een veiligheidscoördinator gebeurt grotendeels volgens dezelfde procedure als de aanstelling van een ontwerper.

 

Het enige verschil is dat de selectie en de gunning in één fase kunnen gebeuren en dat er specifieke selectievoorwaarden moeten opgelegd worden, vermeld in het KB van 25 januari 2001.

 

Deze dossiers moeten niet aan het ambt van de gouverneur overgezonden worden.

Mogelijke procedures

 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: toewijzing louter op basis van de prijs:

opdrachten veiligheidscoördinator zijn al gedetailleerd wettelijk vastgelegd

geen andere criteria dan de prijs.

Open aanbesteding

 

Gelet op het bedrag van het ereloon zal men meestal de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kunnen toepassen.

Start procedure

 

Besluit

Keuze procedure (besluit - starten van de procedure)

Vaststelling voorwaarden (bestek - bijlage aan het besluit)

 

Verder verloop procedure

 

Uitnodigingsbrief

Selectie en gunning gelijktijdig

Gunningverslag

Besluit tot aanstelling van een veiligheidscoördinator

Kennisgeving resultaat gunning aan de niet-gekozen inschrijver(s) voor opdrachten TOT 85 000 EUR

Toezending gemotiveerde gunningbeslissing/motieven voor opdrachten TOT 85 000 EUR

Kennisgeving resultaat gunning aan de niet-gekozen inschrijver(s) voor opdrachten BOVEN 85 000 EUR

Kennisgeving resultaat gunning aan gekozen inschrijver + sluiting opdracht voor opdrachten TOT 85 000 EUR

Kennisgeving resultaat gunning aan gekozen inschrijver BOVEN 85 000 EUR

Sluiting opdracht voor opdrachten BOVEN 85 000 EUR

 

BVBA Advice For All

Contact:

 

Ing. Olivier Lemoine

 

Komvest 40F/201

8000 Brugge

 

gsm: 0497 439 283

mail: olivier@adviceforall.be

 

BE 0631.914.418

Copyright © All Rights Reserved.